2019-09-16

Havplast blir til kirketak

Håpets katedral får et tak laget av innsamlet plastsøppel fra havet. Kirken skal være en møteplass for å spre viktig informasjon og skape holdningsendring. Prosjektet er støttet av Handelens Miljøfond.

Håpets katedral er et flerreligiøst kunstprosjekt som tar utgangspunkt i at plast i havet er et av vår tids store miljøproblemer. Gjennom samarbeid, kreativitet og deltakelse skal katedralen være med på å snu en negativ trend og skape noe sammen. I juni 2020 står den klar i Fredrikstad. 

En viktig møteplass
Håpets katedral skal være en møteplass for ulike grupper i befolkningen og alle som deltar i byggingen av katedralen skal oppleve mestring. Taket skal lages av plastforsøpling fra havet, for eksempel kanner og fiskekasser. Elever fra skoler i hele Østfold er jevnlig på besøk for å lære om prosjektet. 

- Over 600 barn har hittil fått opplæring og informasjon om prosjektet. Vi har også dugnad hver onsdag. Da kommer mennesker fra fjern og nær for å hjelpe oss med katedralbyggingen. Det er et hyggelig møtested for en god sak, forteller prosjektleder Anne Skauen.

Holdningsendring 
Det interreligiøse kunstprosjektet ønsker å spre kunnskap om plast i havet og bidra til holdningsendring blant deltakere og fremtidige brukere. Det vil være et fokus på FNs bærekraftsmål og viktigheten for toleranse og samarbeid. Det vil vektlegges at plast er et problem når det havner på avveie, men at det finnes mange viktige muligheter knyttet til plasten i forhold til sirkulærøkonomi og innovasjon. 

- Plasten i taket i Håpets katedral er et innovasjonsprosjekt som vil gi noen nye svar på nye bruksområder for marin plast, sier Anne Skaugen.

- Innovasjon, holdningsendring og informasjonsspredning er viktige virkemidler for å redusere plastforsøpling i naturen. Det er en glede for Handelens Miljøfond å støtte dette prosjektet, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond. 

Om Håpets katedral:

  • Et interreligiøst kunstprosjekt i tre og plast
  • Støttes av Handelens Miljøfond. Se video her!
  • Et 120 m2 stort byggverk på en tradisjonell pram av røtter.
  • Håpets katedral handler om å forvandle vondt til godt og vise at det skapes håp når vi samarbeider.
  • Hjemmeside: www.hapetskatedral.no