Tilbake til nyhetsoversikten

Jakten på ryddeaktører i nye fylker er i gang!

Nylig startet jakten etter ryddeaktører i Troms og Finnmark. Nå er det Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal og resten av Nordland fylke som står for tur.

Publisert: 28.april, 2021
Sist oppdatert: 14.januar, 2022

Handelens Miljøfond har satt som mål at Rydd Norge-programmet skal bidra til at 40 prosent av den ytre norske kystlinjen i Norge, prioriterte vassdrag, samt områder på Svalbard, skal ryddes minst én gang innen utgangen av 2023.

Ryddeaktører for fylkene Vestland, Trøndelag og deler av Nordland er allerede valgt, og nå leter Handelens Miljøfond etter aktører som kan påta seg ansvaret for å rydde prioriterte områder langs kysten i flere nye fylker, nemlig Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal og resten av Nordland fylke.

- Rydding langs ytre kyst krever profesjonalitet og kjennskap til lokal geografi lokalgeografi, fugle- og lokalt dyreliv, og selvfølgelig kunnskap om nødvendige sikkerhetsrutiner for å klare å rydde i krevende natur. Nå håper vi på mange gode tilbud fra virksomheter med denne typen kompetanse i de nye fylkene som nå står for tur, sier Mari Nordstrøm, medlem- og kommunikasjonssjef i Handelens Miljøfond.

Geografi gir ulike utfordringer
De nye fylkene som nå lyses ut for ryddeaktører ligger geografisk langt fra hverandre, og det byr på ulike utfordringer og ryddesituasjoner for de som skal rydde i områdene.

- Mens det langs Nordlands kystlinje preges av fjordlandskap med eksponering for uvær og bølger fra Norskehavet i vest som samler inn store mengder nasjonal og internasjonal marin forsøpling, preges for eksempel kystlinjen i Oslofjorden av søppel fra landets tettest befolkede område, med betydelig industri og skipsfart. Denne forskjellen gjør at ryddingen i Rydd Norge-programmet aldri er lik og må tilpasses lokale forhold, sier Nordstrøm

Rydd Norge-programmet kommer i tillegg til og er en opptrapping til det viktige ryddearbeidet frivilligheten har gjort i mange år.

- Samtlige Rydd Norge-aktører skal samarbeide godt med frivilligheten, slik at vi får vekk den plasten som ligger der ute. Vi gleder oss til gode tilbud, avslutter Nordstrøm

For å søke om ryddeoppdrag under Rydd Norge-programmet bes virksomheter sende inn tilbud her.