Tilbake til nyhetsoversikten

Norsk ryddemodell vekker internasjonal oppmerksomhet

Denne uken arrangeres en av verdens største internasjonale konferanser om plastforsøpling, 7IMDC. På agendaen står en unik norsk løsning, nemlig Rydd Norge-programmet i regi av Handelens Miljøfond.

Publisert: 22.september, 2022
Sist oppdatert: 30.januar, 2023

7IMDC er verdens lengste internasjonale konferanseserie dedikert til marin forsøpling og plastforurensning. Konferansen er tilknyttet FNs miljøprogram og samler myndigheter, industri, akademia, sivilsamfunn og andre relevante interessenter til å diskutere plastforsøplingstemaer.

Håper andre land kan inspireres av Rydd Norge

Handelens Miljøfond har startet og leder Norges første nasjonale ryddeprogram, og er invitert til konferansen for å presentere den omfattende satsningen. Målet for programmet er å rydde 40 prosent av hele ytre kyst, samt prioriterte vassdrag innen utløpet av 2023.

- Programmet ble lansert i 2020. Vi så behov for mer systematikk i ryddearbeidet, slik at også områder med sårbar natur og områder utenfor allfarvei ble ryddet. Derfor benytter programmet profesjonelle ryddere som rydder og rapporterer mengde og type plastforsøpling de finner. Vi jobber tett med lokale myndigheter og aktører i hele landet, og har allerede ryddet over 600 tonn plastavfall på over 4 600 km kystlinje. Vi er glade for å få muligheten til å dele våre erfaringer med andre nasjoner, og håper å se liknende initativ i flere land, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Rådgiver Mari Kristin Marthinsen ledet arbeidet med å etablere og utvikle Rydd Norge fram til februar i år, og presenterte programmet på scenen i Busan.
Rådgiver Mari Kristin Marthinsen ledet arbeidet med å etablere og utvikle Rydd Norge fram til februar i år, og presenterte programmet på scenen i Busan.

Nødvendig med midler, kompetanse og kapasitet

Historisk har opprydding av plastforsøpling i naturen i stor grad vært overlatt til frivillige ryddere.

- Innsatsen fra frivillige har vært uvurderlig og er det fortsatt. Vi så likevel at det også var behov for profesjonell rydding. Norge er et land med mange hundre øyer samt store, utilgjengelige områder. Vi har også områder med sårbar natur som krever høy kompetanse hos de som rydder. Rydd Norge er nå Norges største ryddeprogram, og omfatter over 100 ryddere i hele landet.

- Å stable Rydd Norge på beina har vært et omfattende arbeid. I hvert fylke har Statsforvalteren og lokale aktører vært involvert i å bestemme hvilke områder som skal ryddes og tidslinje for arbeidet. Lokale virksomheter har blitt hyret inn til å gjennomføre ryddingen. De skal ha en struktuert tilnærming til ryddingen og jobber etter definerte kriterier for ferdig ryddet og rapporterer systematisk om hvilke områder som er ryddet og hva som er funnet. Det er denne innsikten og erfaringen vi vil presentere for aktørene som er til stede på 7IMDC-konferansen, sier Lind.

Handelens Miljøfond får 1 krone per plastpose fra medlemsbedrifter, og pengene er øremerket miljøtiltak knyttet til plast, deriblant Rydd Norge-programmet.

- Handelens Miljøfond er en unik løsning som ingen andre land har, men vi tror likevel at det er mulig for ulike land å ta i bruk lærdommene fra Rydd Norge-programmet for få ryddet opp plastforsøplingen i sine hjemland, avslutter Lind.