Tilbake til nyhetsoversikten

Nå starter jakten på ryddeaktører i Troms og Finnmark

Troms og Finnmark skal ryddes til sommeren, når hekketiden er over. Nå starter jakten på mannskap til ryddejobben.

Publisert: 07.april, 2021
Sist oppdatert: 14.januar, 2022

Gjennom Rydd Norge-programmet leter nå Handelens Miljøfond etter aktører som kan påta seg ansvaret for å rydde prioriterte områder langs kysten i Troms og Finnmark.

- Rydding langs ytre kyst krever profesjonalitet og kjennskap til lokal geografi lokalgeografi, fugle- og lokalt dyreliv, og selvfølgelig kunnskap om nødvendige sikkerhetsrutiner for å klare å rydde i krevende natur. Vi er sikre på at det finnes mange virksomheter med denne typen kompetanse i Troms og Finnmark, og håper på mange gode tilbud, sier Mari Nordstrøm, medlem- og kommunikasjonssjef i Handelens Miljøfond.

- Kan ikke gjøre jobben alene

Rydd Norge-programmet skal sørge for at utilgjengelige områder ryddes av folk med nødvendig kompetanse og utstyr.

- I Norge har vi lenge hatt et helt fantastisk frivillig engasjement for plastforsøpling, og folk har tatt saken i egne hender. Men dette er et såpass stort problem at man ikke kan regne med at frivillige gjør jobben alene. Nå skal vi bygge videre på den solide innsatsen gjort av frivillige, fortsetter Nordstrøm.

Fjerde fylke ut

Handelens Miljøfond har satt et mål om at 40 prosent av den ytre kystlinjen i Norge, prioriterte vassdrag, samt områder på Svalbard, skal ryddes minst én gang på tre år. Å rydde så mye kyst i et land som har verdens nest lengste kystlinje kan virke uoverkommelig.

- Vi skal komme i mål ved hjelp av gode samarbeidspartnere landet rundt. Her i Troms og Finnmark samarbeider vi blant annet med statsforvaleren, fylkeskommunen og flere regionale aktører med kompetanse på plast og miljø. Når vi har nådd dette målet, skal vi rydde enda mer. Å få plasten bort er ikke gjort i en håndvending, men krever systematisk og målrettet arbeid over tid. Ryddearbeidet via Rydd Norge er i gang i tre fylker. Nå skal vi i gang i Troms og Finnmark, og vi håper dere er klare til å brette opp ermene, avslutter Nordstrøm.