Tilbake til nyhetsoversikten

Rydding i gang i alle fylker

Innlandet har landet alle sine ryddeaktører. Nå er arbeidet i gang i alle fylker på fastlandet i Rydd Norge-programmet.

Publisert: 05.juli, 2022
Sist oppdatert: 05.juli, 2022

© Bjørn Eide/LoVeMar

Handelens Miljøfond lanserte Rydd Norge-programmet høsten 2020, og satt seg et mål om å rydde 40 prosent av ytre kyst og prioriterte vassdrag og områder på Svalbard innen utgangen av 2023. Det har vært en omfattende jobb å få på plass virksomheter til de ulike ryddeområdene. Nå er alle ryddeaktører på fastlandet på plass og ryddingen er i gang for fullt.

- Vi har akkurat signert avtale med siste ryddeaktør i Innlandet. Her skal det ryddes langs prioriterte vassdrag. Ryddeaktørene i Rydd Norge-programmet har ganske så forskjellige arbeidsforhold og oppgaver, fordi landet vårt har så ulik geografi, samt vær- og vindforhold. Det er også veldig ulike typer plastforsøpling som må ryddes i ulike deler av landet, alt fra tunge garn til q-tips, sier Therese Fosholt Moe, ansvarlig for Rydd Norge-programmet og prosjektforvalter i Handelens Miljøfond.

© Bjørn Eide/LoVeMar

Ryddeaktørene i Rydd Norge-programmet rapporterer hvor mye de finner de ulike stedene. Siden ryddingen startet i 2021 er over 4 500 km kystlinje og over 600 tonn avfall samlet inn.

- I Rydd Norge-programmet går vi systematisk til verks, fylke for fylke, og samler data på nødvendig ryddeinnsats og mengde plastforsøpling der det ryddes. Takket være dataene ryddeaktørene registrerer får vi stadig mer innsikt i hvor og hvor mye søppel som ligger i naturen vår. Alle registreringene går inn i den åpne, nasjonale kartdatabasen Rent Hav, så dataene er også tilgjengelig for både myndigheter og forskning. Det er nyttig kunnskap for planleggingen av både nasjonale strategier og for programmet videre, poengterer Moe.

Svalbard gjenstår

Svalbard er siste ryddeområde som gjenstår. Nå jobber Handelens Miljøfond for å få organisert ryddingen i samråd med lokale aktører.

- Svalbard er et ganske eksotisk sted å rydde, med mye vær og vind, kort sesong, varierende issmelting, usikre sjøkart og ikke minst isbjørn, som skaper helt unike problemstillinger i dette ryddeprogrammet. Forvaltningen er også annerledes her, og vi ser et behov for å organisere ryddingen på en litt annen måte enn vi har gjort i resten av landet. Vi håper derfor å få satt i gang en pilot snarlig, så vi kan lære hvordan vi best kan organisere ryddingen på Svalbard framover og sikre at vi kan komme i gang allerede nå i høst, sier Moe.