2019-08-27

Søk prosjektstøtte her!

Handelens Miljøfond lyser ut 25 millioner kroner til arbeid for å redusere plastforsøpling, gjøre plastbruk mer miljøvennlig og redusere forbruket av plastbæreposer. Fra og med 27. august til 15. oktober kan du søke om støtte fra oss.

Kriteriene for at prosjekter skal få støtte er at de oppfyller et eller flere av Handelens Miljøfonds tre hovedformål:

  1. Redusere plastforsøpling
  2. Øke ressurseffektiviteten knyttet til bruk av plast
  3. Redusere forbruk av plastbæreposer

Både små og store, nasjonale og internasjonale prosjekter vil vurderes og kunne få støtte. Fondets egne medlemmer, herunder kjeder/bedrifter/butikker i handelen, kan ikke søke.

Nyhetssak med mer informasjon om utlysningen finner du her.

KLIKK HER for å åpne søknadsskjema. Søknadsfristen er 15. oktober. Vi ser frem til din søknad!

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med vår prosjektforvalter Terje Eckhoff.