Tilbake til nyhetsoversikten

Stor pågang for plastposekroner

Fristen for å søke om støtte til plast– og miljøprosjekter fra Handelens Miljøfond gikk ut søndag 11. september. Mandag kan fondet røpe at det har kommet inn 434 søknader med et omsøkt beløp på over 795 millioner kroner.

Publisert: 12.september, 2022
Sist oppdatert: 23.april, 2024

- Vi er veldig fornøyde med både antallet søknader totalt og på hvert av de ulike temaene Det tyder på at engasjementet for å løse plastens miljøproblemer fortsatt er høyt i mange ulike fagmiljøer, både internasjonalt og nasjonalt. Det er gledelig for oss å se, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Bedre tid på å skrive søknader

15. juni i år åpnet Handelens Miljøfond søknadsskjemaet for årets utlysning. Utlysningen var på 100 millioner kroner og søkere kunne søke på seks ulike temaer;

I år åpnet Handelens Miljøfond søknadsdørene tidligere enn de foregående årene. Hovedgrunnen var å gi søkerne bedre tid til å skrive søknader og at det ble ikke gjennomført noe utlysningsarrangement.

- Vi ser at vi når ut til de gode fagmiljøene gjennom målrettede annonseringer og direkte kontakt, og valgte å prioritere det fremfor et felles utlysningsarrangement. Det ser ut til å ha fungert akkurat som vi har ønsket oss, sier en fornøyd Lind.

Til tross for bedre tid til å søke, var det likevel størst pågang nær søknadsfristen.

- Det har tikket inn søknader i løpet av hele helgen, og på fredag var det størst pågang. Nå er det bare å brette opp ermene for oss i fagavdelingen og lese oss gjennom alle de gode søknadene som har kommet inn. Vi gleder oss til å sette i gang. Alle søkere skal ha fått svar på sin søknad i løpet av uke 39, sier fagsjef Lars Brede Johansen.

Største søknadsbeløp for sirkulære løsninger og økt bruk av resirkulert plast

Totalt kom det inn 434 søknader som søkte for over 795 millioner kroner. De største søknadssummene kommer fra temaene “Sirkulære løsninger og redusert plastbruk” og “Økt bruk av resirkulert plast”.

- Vi bruker for mye plast og for mye plast bare en gang. Derfor trenger vi løsninger som reduserer bruken av plast, fremmer gjenbruk og sikrer gjenvinning slik at plasten er i kretsløp og ikke havner i naturen. Vi ønsker å sette fart i sirkulærøkonomien med midlene vi nå tildeler, og derfor er jeg ekstra glad for alle søknadene for disse temaene, avslutter Cecilie Lind.