Tilbake til prosjektene
Status:

Pågår

Rydd Norge og Svalbard

Handelens Miljøfond har satt i gang et omfattende og nasjonalt ryddeprogram som aldri før er gjennomført. Målet er at 40 prosent av hele den ytre norske kystlinjen, samt prioriterte vassdrag og områder på Svalbard, er ryddet for makroplast minst én gang innen utgangen av 2023.

Glade ryddere på strand i Lofoten
© In the same boat
Mål
  • 40 prosent av hele den ytre norske kystlinjen, samt prioriterte vassdrag og områder på Svalbard, er ryddet for makroplast minst én gang innen utgangen av 2023.
Prosjektets formål

Prosjektet skal bidra til å redusere plastforsøpling.

Om programmet

Et av Handelens Miljøfonds hovedformål er å redusere plastforsøpling. Vårt kortsiktige mål at 40 prosent av ytre kystlinjen i Norge og Svalbard, samt prioriterte vassdrag, er ryddet for makroplast minst én gang innen utgangen av 2023. Vi har derfor satt i gang Rydd Norge-programmet - Norges første omfattende og nasjonale ryddeprogram.

Det nasjonale ryddeprogrammet ledes og eies av Handelens Miljøfond. Vår rolle er å sette i gang organiseringen i hvert område og være den økonomiske ryggraden. Ryddeprosjektene som inngår i programmet tilpasses per fylke, og programmet er delt opp i tolv regionale prosjekter. De regionale prosjektene er noe forskjellige, både organisatorisk og økonomisk. Gjennomføringen skjer i samråd med fylkesmennene i hver region, Sysselmannen på Svalbard og andre relevante offentlige og private aktører. Programmet ble lansert i Lofoten 22. september 2020, der blant andre klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn deltok.

Se klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fortelle om Handelens Miljøfond og Rydd Norge-programmet!

Slik fungerer utviklingen av ryddeprogrammet

Det er første gang noen går strukturert til verks for å rydde hele Norge. Alle oppdrag utlyses, og i 2021 skal Handelens Miljøfond tildele hele 100 millioner kroner, fordelt på tolv regioner. Totalt på tre år er det budsjettert å bruke rundt 300 millioner kroner.

For å iverksette Rydd Norge-programmet i hver region, følger vi følgende stegvise prosess:

1. Kartlegge hvor det bør ryddes når
Handelens Miljøfond tar kontakt med fylkesmannen i hver region. Fylkesmannen har oversikt over regionale og lokale aktører, og i samråd med fylkesmannen utlyser fondet arbeidet med å kartlegge hvilke ryddeaktører som finnes, hvilke områder som bør prioriteres basert på hvor det er verneområder og hvor det allerede er ryddet.

2. Etablere en styringsgruppe for det regionale ryddeprosjektet
Fylkesmannen oppnevner en styringsgruppe i samråd med Handelens Miljøfond. Styringsgruppen skal sørge for god fremdrift i det regionale ryddeprosjektet, gir råd om hvordan midler fra Handelens Miljøfond skal benyttes i fylket, og styrer over midler som kommer fra andre aktører.

Gruppen kan eksempelvis bestå av representanter for kommunene, fiskeri- og sjømatnæringen, avfallsselskap, miljøorganisasjonene og fylkeskommunen.

3. Finne hvem som kan administrere ryddingen i regionen
I samråd med fylkesmannen finner Handelens Miljøfond en ansvarlig aktør som skal styre det praktiske rundt ryddearbeidet, ha økonomisk oversikt og kontrollere at ryddingen gjennomføres.

4. Finne de som kan rydde
Når planen, styringsgruppen og administrasjon er på plass, utlyses ryddejobben. Jobben utlyses regionalt, og de som utfører jobben vil være regionale aktører.

Ryddeprogrammets status

Rydd Norge er i gang i alle regioner. I Nordland, Trøndelag og Vestland søker vi nå etter aktører til å gjennomføre ryddejobben.

Interessert i å levere tilbud?Les mer om utlysningen for Rydd Norge her.

Publisert: 03.juni, 2020
Sist oppdatert: 21.oktober, 2020

Få siste plast- og miljønytt rett i innboksen!

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta oppdateringer og nyheter om fremgangen vi gjør for å løse plastens miljøproblemer.