Strandrydding nytter!

I en ny rapport publisert i «Marine Pollution Bulletin» har forskere analysert mengden søppel på strendene i Lofoten fra 2011 og til 2018. Studien gir gode bevis på at det er nedgang i strandsøppel i Lofoten-regionen. Handelens Miljøfond har bidratt finansielt til at studien ble utført.

Var det ikke prosjekter under du lette etter?
Let videre under eller gå tilbake til prosjektoversikten.