Tilbake til prosjektene
Status:

Pågår

Rydd Norge og Svalbard

Handelens Miljøfond har satt i gang et omfattende og nasjonalt ryddeprogram som aldri før er gjennomført. Målet er at 40% av hele den ytre norske kystlinjen, samt prioriterte vassdrag og områder på Svalbard, er ryddet for makroplast minst én gang innen utgangen av 2023.

Glade ryddere på strand i Lofoten
© In the same boat
Mål
  • 40% av hele den ytre norske kystlinjen, samt prioriterte vassdrag og områder på Svalbard, er ryddet for makroplast minst én gang innen utgangen av 2023.
Prosjektets formål

Prosjektet skal bidra til å redusere plastforsøpling.

Om programmet

Et av Handelens Miljøfonds (HMF) hovedformål er å redusere plastforsøpling. Fondet har satt som kortsiktig mål at 40% av hele den ytre norske kystlinjen, samt langs prioriterte vassdrag og områder på Svalbard, er ryddet for makroplast minst én gang innen utgangen av 2023. HMF har derfor satt i gang Norges første omfattende og nasjonale ryddeprogram “Rydd Norge og Svalbard”. Et nasjonalt ryddeprogram i dette omfanget har aldri før blitt gjennomført.

Det nasjonale ryddeprogrammet ledes og eies av HMF. HMFs rolle er å sette i gang organiseringen i hvert område og være den økonomiske ryggraden. Ryddeprosjektene som inngår i programmet vil tilpasses per fylke, og totalt vil programmet deles opp i 12 regionale prosjekter. De regionale prosjektene vil være noe forskjellige, både organisatorisk og økonomisk, og vil tilpasses forvaltningens ansvar, oppgaver og organisering. Gjennomføringen skjer i samråd med Fylkesmennene i hver region, samt Sysselmannen på Svalbard og andre relevante offentlige og private aktører.

Slik fungerer utviklingen av ryddeprogrammet

Ryddeprogrammet er nybrottsarbeid som organiserer og finansierer halv- og helprofesjonell ryddig i et omfang som er helt nytt. Alle oppdrag utlyses, og i 2020 skal HMF tildele opp mot 50 millioner kroner, fordelt på de 12 regionene til dette ryddeprogrammet. Slik fungerer utviklingen av programmet og tilpasninger til hver region:

1- Kartlegge hvor det bør ryddes når
HMF tar kontakt med Fylkesmann i hver region. Fylkesmannen har oversikt over regionale og lokale aktører, og i samråd med Fylkesmannen utlyser HMF arbeidet med å kartlegge hvilke ryddeaktører som finnes, hvilke områder som bør prioriteres mtp. verneområder og hvor det allerede er ryddet. Utlysningen av kartleggingsjobben skjer gjennom en rettet tilbudskonkurranse. Det vil si at HMF sender ut et detaljert dokument om hva kartleggingen innebærer til relevante aktører som Fylkesmannen og HMF anser å ha relevant kompetanse.

Aktøren som mottar midler fra HMF til å gjennomføre kartleggingen, vil videre kontakte relevante personer og/eller organisasjoner som trengs for å gjennomføre kartleggingen.

2- Etablere en styringsgruppe for det regionale ryddeprosjektet
Fylkesmannen oppnevner en styringsgruppe i samråd med HMF. Styringsgruppen skal sørge for at det regionale ryddeprosjektet holder planlagt fremdrift. Styringsgruppen vil også rådgi HMFs finansiering i det respektive området. Gruppen kan bestå av eksempelvis representanter for kommunene, fiskeri- og sjømatnæringen, avfallsselskap, miljøorganisasjonene og fylkeskommunen.

3- Finne hvem som kan administrere ryddingen i regionen
I samråd med Fylkesmannen vil HMF utføre en rettet tilbudskonkurranse for å finne en egnet aktør som skal administrere og holde oversikt over ryddeaktiviteten i regionen. Den ansvarlige aktøren skal styre alt det praktiske rundt ryddearbeidet, og ha en økonomisk oversikt og kontrollere at ryddingen gjennomføres. Denne aktøren rapporterer til styringsgruppen.

4-Finne de som kan rydde
Når planen, styringsgruppen og administrasjon er på plass, skal selve ryddejobben(e) utlyses. Kommunikasjon rundt utlysningen vil sikre at relevante ryddeaktører kan søke om støtte for ryddearbeidet i regionen. Noen fylker vil være delt opp i mindre regioner.

Ryddeprogrammets status

Ryddeprogrammets status

Kartlegging
I Vestland og Nordland er kartleggingen i gang og det utarbeides planer som skal være klar før sommeren. Planen skal beskrive områder som prioriteres for rydding basert på mengde avfall, naturverdier og verneområder.

Rydding
I Trøndelag er ryddeplanen laget, en styringsgruppe og administrasjon på plass, og ryddearbeidet er satt i gang. SALT Lofoten AS administrerer ryddingen i regionen, og i styringsgruppen sitter Fylkesmannen i Trøndelag, Handelens Miljøfond, Nærøysund kommune, SjømatNorge, Miljøpartnerne AS, Norsk Ornitologisk Forening og Trøndelag Fylkeskommune. Aktørene som rydder er Mausund Feltstasjon og Oppdretternes Miljøservice, og rydder henholdsvis sør og nord i Trøndelag fylke.

Oppstart
I de øvrige fylkene er ryddeprogrammet i oppstartsfasen. I Troms og Finnmark er det opprettet et samarbeid med Fylkesmannen, og på Svalbard er et samarbeid med Sysselmannen opprettet. I de øvrige fylkene jobber HMF nå med oppstartsmøter.

Publisert: 03.juni, 2020
Sist oppdatert: 26.juni, 2020

Få siste plast- og miljønytt rett i innboksen!

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta oppdateringer og nyheter om fremgangen vi gjør for å løse plastens miljøproblemer.